Møllergade

Renovering af Møllergade går i gang i starten af august

Den Grønne Tråd i Svendborg - arbejdet i Møllergade går i gang nu

Byrumsprojektet Den Grønne Tråd skrider frem med syvmileskridt. Arbejdet i Ramsherred er netop overstået og står nu som en smuk forlængelse af Torvet. Og nu er tiden kommet til den del af Møllergade, der går fra Lille Torv og hen mod passagen ned mod havnen, hvor det tidligere Rob Roy lå.

- Sædvanen tro lægges der ud med de arkæologiske undersøgelser, som kommer til at bestå af punktvise opgravninger tre steder i Møllergade. Det arbejde vil ikke komme til at syne af meget og vil også give plads til, at sommerhandlen kan fortsætte, fortæller ingeniør Kim Jensen fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

- Når det arkæologiske arbejde er færdigt, går vi i gang med det egentlige anlægsarbejde. Ligesom på Torvet og i Ramsherred kommer det til at bestå af ledningsarbejder, hvor vi blandt andet anlægger separate rør til kloakvand og regnvand. Dernæst kommer vi en ny belægning på, slutter Kim Jensen og tilføjer, at der undervejs i forløbet også vil komme ny gadebelysning mage til den, der er kommet op i resten af bymidten.

Der mangler endnu at blive sat træer op i Ramsherred. De bliver plantet efter løvfald, altså engang i efteråret. Derudover bliver alle bænkene i byrumsprojektet sat op i forbindelse med afslutningen af arbejdet i Møllergade.
Bænkene vil blive placeret i Krøyers Have samt på Torvet og Ramsherred.

Med afslutningen af arbejdet på Ramsherred er der nu 11 parkeringspladser på Ramsherred. De fleste af dem vil være betalingspladser på samme vilkår som på Torvet og i Rådhusgården, mens handicapparkeringspladserne efter aftale med Handicaprådet er flyttet ind i Rådhusgården.

Tidsplanen for Den Grønne Tråd er blevet overholdt gennem det sidste halve år og forventes også at holde fremover. Der tilkommer derfor en stor ros til Entreprenørfirmaet Ollerup, der undervejs har vist sig som en fleksibel samarbejdspartner for Svendborg Kommune.

Arbejdet vil i øvrigt blive gennemført i tre etaper begyndende ved Lille Torv. Der vil hele tiden være gående adgang til forretningerne, idet der lægges gangplader. Arbejdet i Møllergade forventes af være gennemført den 4. december.

Det er muligt at læse mere om projektet på www.svendborg.dk/dgt. Her bliver der også løbende ugentlige meddelelser ind om det arbejde, der er i gang.

Kontakt
Kim Jensen, ingeniør
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 62 23 33 74