Praksisændring fra Ankestyrelsen

Praksisændring fra Ankestyrelsen

Hvis du på baggrund af diagnosen erhvervet platfod som følge af degeneration har haft ansøgt om ortopædiske fodindlæg eller ortopædisk fodtøj efter servicelovens § 112 i perioden maj 2008 til 10. januar 2018, kan din afgørelse være forkert.

I maj 2008 fastslår Velfærdsministeriet, at ruptur af tibialis posterior senen er en betingelse for støtte til ortopædisk fodtøj og ortopædiske fodindlæg for borgere, der lider af erhvervet platfod som følge af degeneration.

Den 10. januar 2018 har Sundheds- og Ældreministeriet oplyst, at erhvervet platfod som følge af degeneration kan skyldes mange årsager – ikke kun ruptur af tibialis posterior senen.

Derfor, har du i den angivne periode fået afslag, på ortopædisk fodtøj eller ortopædiske fodindlæg, med den begrundelse, at din erhvervede platfod som følge af degeneration ikke skyldes ruptur af tibialis posterior senen, så kan din afgørelse være forkert, og du har derfor mulighed for at få din sag genoptaget.

Hvis din afgørelsen er omfattet af ovenstående betingelser, kan du rette henvendelse til Hjælpemidler og Hverdagsteknologi for at få din sag genoptaget. Derefter vil kommunen træffe afgørelse i din sag igen. Vær opmærksom på, at kommunen kan komme frem til samme afgørelse som sidste gang, hvis betingelserne, efter den nye praksis, fortsat ikke opfylder betingelser for tilskud til ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj efter servicelovens § 112 jf. Hjælpemiddelbekendtgørelsen § 11 og § 12, bilag 1, samt Ankestyrelsens principafgørelse 43-18.