Ø-pas til det danske ørige

Fra den 1. juni er et helt nyt pas til det danske ørige klar til turisterne, og med dette kan turisterne samle på ø-oplevelser og konkurrere om, hvem der har besøgt flest øer.

For første gang er alle danske øer med færgeadgang samlet i en folder i form af et ø-pas. I alt 35 danske øer er med i ø-passet. Hver enkelt ø er præsenteret med et kort og foto samt faktaoplysninger og en lille beskrivelse af oplevelserne på øen. En QR-kode giver turisterne direkte adgang til øens hjemmeside, hvor der er oplysninger om oplevelser, turistattraktioner, spise- og overnatningssteder, vandrer- og cykelture m.v.

I et blankt felt på hver ø-side kan turisterne samle på mærker af øerne, som de besøger. Mærket – en silhuet af øen – finder de på en plade enten på færgen eller på det turist-bureau, der er tilknyttet øen (det er beskrevet ved det blanke felt, hvor mærket skal fin-des). På denne plade er der et lille messingskilt med en silhuet af øen, og med en speciel pen, der sidder monteret på pladen, gnides silhuetten af øen over i deres pas. Bagerst i ø-passet kan de krydse af, hvilke øer, de har besøgt og konkurrere med familier og venner om, hvem der har besøgt flest øer.

På en ny Facebook-profil – øhop – kan turisterne fortælle om deres oplevelser på øerne samt præsentere fotos og videoer. Turisterne kan således inspirere hinanden til nye oplevelser på øerne. Her vil også løbende være konkurrencer med fine præmier fra turistvirk-somhederne på øerne. Også på Instragram – øhop – kan turisterne formidle fotos, og sidst og ikke mindst kan de begge steder #øhop og #øferie, og på den måde være med til at give oplevelserne på de danske øer endnu mere synlighed.   

Ø-passet er i første omgang trykt i 20.000 eksemplarer og fås på færgerne eller de turist-bureauer, der er anført i passet. Sæsonen 2016 skal bruges til at indsamle erfaringer med det nye ø-pas. Samarbejdspartnerne håber på, at der kan skabes økonomi til, at der til 2017 sæsonen kan udgives ø-pas i et langt større oplag.  

Der er ikke nogen rabataftaler med ø-passet. En rabataftale skal gælde døgnet rundt og året rundt, og det kan være svært og tungt at administrere en sådan ordning. Fungerer den ikke 100 %, giver det nemt en negativ oplevelse, så derfor er der i stedet valgt, at indehaverne af ø-passet kan deltage i konkurrencer om flotte præmier på Facebook. 

Sammenslutningen af Danske Småøer har taget initiativ til ø-passet og fået etableret et helt nyt samarbejde med Færgen, Færgesekretariatet og de andre rederier. Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther er utrolig glad for samarbejdet og siger: ”Det er helt unikt, at vi sammen kan markedsføre de danske øer, både de store og de små. Der er en kæmpe synergi i dette samarbejde.”

Ø-turismeambassadør Britta Leth har koordineret opgaven med ø-passet og glæder sig meget over, at det er lykkes at få alle øer med. Rigtig mange turister har en tradition for at besøge danske øer, men det nye ø-pas vil give øerne endnu større synlighed, så lysten til at besøge andre øer optimeres. Mange kender de store øer, men ikke de små. Med ø-passet bliver de opmærksomme på alle de gode oplevelser, der er på øerne, og på den måde vil flere forhåbentlig besøge øerne, og dermed skabe større omsætning på færgerne og øerne, og dermed også større beskæftigelse.   

Kontakt
Signe Møller, Svendborg Havn, Færge og Sundfart
Telefon 62 23 30 86

Britta Britta Leth, ø-turismeambassadør
Sammenslutningen af Danske Småøer
Telefon 40 11 53 62