Nyt udsatteråd trækker i arbejdstøjet

Nyt udsatteråd trækker i arbejdstøjet

Der er valgt syv nye medlemmer til Svendborg Kommunes Råd for socialt udsatte borgere. Annette Blynel (SF) er udpeget som ny formand, mens Maria Lieberkind fra Bedre Psykiatri er valgt som næstformand. Rådet består desuden af Maria Nagel fra SAND Sydfyn, Carsten Lindholm fra Alkorådet, John Eckhardt fra Kirkens Korshær, Susanne Boye Roost (V) og Gitte Kromann Jacobsen leder på Forsorgscenter Sydfyn. 

Rådet har tilsammen en bred viden på området og glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

”Som formand er jeg meget tilfreds med, at rådet nu er på plads, og vi kan komme i gang med arbejdet. Det er et godt sammensat råd med repræsentanter fra både brugergrupper, politikere og den socialfaglige del i kommunen”, siger formand Annette Blynel. ”Det tidligere råd har medvirket til at udarbejde en flot handleplan til kommunens politik på området. Nu skal vi i det nye råd i gang med at omsætte de mange flotte mål til konkrete handlinger. I en tid hvor socialpolitikken desværre har mistet sin betydning, og hvor truende besparelser lurer lige foran os, venter der en stor og ansvarsfuld opgave for os i rådet. Vi skal lokalt i Svendborg finde frem til gode helhedsorienterede løsninger, der på en gang giver vores allermest socialt udsatte borgere en nødvendig hjælpende hånd og et menneskeligt ansigt. ”

Svendborg Kommune har siden 2009 haft et Råd for socialt udsatte borgere. Rådet udpeges af Social- og Sundhedsudvalget og vælges for en fireårig periode. Svendborg Kommunes politik på området kan findes på www.svendborg.dk/kommunen.

 

Billedtekst: Udsatterådets medlemmer. Fra venstre side ses Annette Blynel, Carsten Lindholm, Maria Lieberkind, Gitte Kromann Jacobsen, John Eckhardt og Maria Nagel. Susanne Boye Roost var fraværende, da billedet blev taget.

 

Yderligere oplysninger omkring ovenstående fås hos:

Annette Blynel, formand tlf. 40 31 95 92