Nye netværk for hjemmehjælpsmodtagere

Det kan være vanskeligt at skabe og vedligeholde sociale netværk for borgere, der ellers har svært ved at komme ud. I Svendborg Kommune har vi gode erfaringer med at bruge den såkaldte klippekortsordning til sociale arrangementer. Klippekortet er en ordning, hvor de svageste hjemmehjælpsmodtagere får en halv times ekstra hjælp om ugen, og det har givet nye muligheder for at skabe netværk og sociale oplevelser for borgere, der modtager hjemmehjælp.

 

Skulle vi ikke holde en julefrokost? Sådan lød opfordringen fra en gruppe borgere, der modtager hjemmehjælp til personalet i Hjemmepleje Vest i Svendborg Kommune.

Der var ikke langt fra tanke til handling. Tirsdag den 24. november – præcis en måned før juleaften - samledes borgere og personale i SG-Huset til en julefrokost med alt, hvad der dertil hører.

Og selvom mange ikke kender hinanden, er der fra start en summen af snak og godt humør blandt gæsterne. ”Det er sådan et flot arrangement. Jeg er helt forbavset over, hvor mange der deltager” udbryder Lissie Henrikke Nielsen. ”Jeg bliver både hentet og kørt hjem, så jeg skal ha’mig en snaps!” Og Alice Nielsen fortsætter ”Det er hyggeligt og her er rigtig julestemning. Hjemmeplejen skal have stor ros for at arrangere julefrokosten. Det her arrangement giver os mulighed for at komme ud og være selskabelige. Det betyder meget, for det kan være svært for os selv at komme ud”.

Den livlige summen af snak blandt gæsterne vidner om, at julefrokosten er en succes og danner grobund for netop det, den var tiltænkt – nye venskaber og sociale netværk.

 

Om klippekortene i Svendborg Kommune

Der er i finansloven for 2015 afsat midler, der skal være med til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Midlerne giver mulighed for at tilbyde ca. 120 borgere i Svendborg Kommune en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Borgeren er selv med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Nogle bruger klippet til en times samtale over kaffebordet, en tur på museum og nogle er blevet fulgt til undersøgelse på sygehuset.

I Svendborg Kommune bruger vi klippekortet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, forstået som de mest plejekrævende og/eller ensomme/demente borgere.

Midlerne er udmøntet som en to-årig bevilling i 2015 og 2016. I 2015 har Svendborg Kommune modtaget 912.000 kr. og modtager 1.823.000 kr. i 2016.