Ny sundhedspolitik i Svendborg Kommune i offentlig høring

I Svendborg Kommune skal vi have en ny sundhedspolitik, der har fokus på sunde og gode liv for alle borgere. Første udkast af politikken er nu i offentlig høring, så alle interesserede kan sende bemærkninger til den endelige politik.  

Til og med den 18. marts 2016 har alle borgere i Svendborg Kommune mulighed for at byde ind med deres holdninger og kommentarer til første udkast af Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik.

Sundhedspolitikken er udarbejdet på baggrund af en masse gode input fra et borgermøde afholdt i april 2015, Social- og Sundhedsudvalgets politiske visioner samt bemærkninger fra det samlede byråd.

Sundhed og det gode liv
Vores sundhed bliver påvirket gennem det liv, vi lever, og derfor skal det være hele kommunens sundhedspolitik for alle borgere. Sundhedspolitikken skal være med til at give både børn, unge og ældre mulighederne for at leve sunde og gode liv.

”Svendborg Kommune har en bærende vision om gode liv for alle borgere. Denne vision kan sundhedspolitikken være med til at understøtte, da oplevelsen af at have det godt er tæt forbundet med vores fysiske, psykiske og sociale sundhed”. Siger Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og Sundhedsudvalget.
 

En sundhedspolitik med et bredt sundhedsbegreb
I den nye sundhedspolitik er der fokus på, at sundhed er andet end fravær af sygdom men i stedet handler om at have ressourcer og mulighed for at håndtere hverdagen, så man kan leve det liv, man ønsker.  

Overordnede temaer i politikken:

  • Vi tror på et bredt sundhedsbegreb
  • Sunde rammer vil løfte folkesundheden
  • Fællesskaber, frivillighed og partnerskaber
  • Lighed i sundhed er vejen frem
  • Særlige fokusområder

For at gøre temaerne mere nærværende er de suppleret med fortællinger om eksisterende indsatser, der fremmer sundheden i Svendborg Kommune.

Giv din mening til kende
På Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk er sundhedspolitikken tilgængelig, og man har mulighed for at indsende sine bemærkninger til politikken til og med den 18. marts 2016. Høringssvar sendes til sundhed@svendborg.dk

 

Yderligere oplysninger:

  • Hanne Ringgaard Møller (Det Radikale Venstre), Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune. Telefon: 61 22 75 66
     
  • Louise Elisabeth Madsen, sundhedskonsulent i Svendborg Kommune. Mail: louise.madsen@svendborg.dk, Telefon: 24 45 91 57