Rob Roy

Ny passage mellem byen og havnen i Svendborg – Rob Roy rives nu ned

Svendborg midtby skal forbindes med havnen. Som led i den proces skal der etableres en trappe fra Møllergade og ned mod vandet, men for at det kan lade sig gøre, skal der først skabes en passage mellem bygningerne i gågaden – Rob Roy rives derfor ned nu.

Bygningen blev overtaget af Svendborg Kommune den 1. januar, og siden har der været foretaget geotekniske og miljømæssige undersøgelser. Undersøgelserne er nu overstået, og dermed kan nedrivningen – og sideløbende dermed de arkæologiske undersøgelser – gå i gang.

- Når bygningen er væk, skal vi i dialog med Kulturstyrelsen om, hvordan gavlen på Ribers Gård skal se ud – der er nemlig tale om en bevaringsværdig bygning, hvor der med stor sandsynlighed vil være nogle særlige ønsker til udformningen. Og først derefter kan arbejdet med at anlægge trappen ned mod havnen gå i gang, fortæller Kim Svagin fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

Arbejdet skal udføres af Tonny Madsen, der vandt udbuddet med en entreprisesum på 950.000 kroner. Arbejdet forventes at være udført den 17. juli.

Nedrivningen af Rob Roy er en del af byrumsprojektet Den Grønne Tråd, som foregår i et samarbejde mellem Realdania og Svendborg Kommune.

Kontakt
Kim Svagin, bygningskonstruktør
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 30 17 53 58