Ny Handicappolitik godkendt

Svendborg Byråd har på byrådsmødet 6. oktober 2015 godkendt ny handicappolitik.

Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamødet med borgere, Handicaprådet og politikere i efteråret 2014.

De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicaprådet har foretaget på temamødet – og derefter sat i relation til FN’s Handicapkonvention. Desuden er konkrete ideer fra temamødet i politikken angivet som ”eksempler på ideer til handling”.

Forslaget har været i høring. Der indkom 20 høringssvar.

Handicappolitikken er overordnet, og går på tværs af kommunens organisering og indsatser. Politikken skal integreres i Svendborg Kommune som en helhed.
 

Link til den nye handicappolitik finder du her på siden under "Læs også".

Trykt udgave af den nye handicappolitik vil kunne rekvireres fra medio uge 44 (se kontaktinfo).