Ny Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet

Svendborg Kommune har fået ny Frivilligpolitik på Social- og Sundhedsområdet.

Frivilligpolitikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Svendborg Kommune og de frivillige og sociale foreninger. Politikken understøttes af handleplaner, som skal sikre en dynamisk politik samt konkretisere Svendborg Kommunes intentioner med samarbejdet med de frivillige.

Du kan finde et eksemplar af politikken i Frivillighuset på Havnegade 3, Svendborg. Du kan finde politikken og den tilhørende handleplan elektronisk nedenfor.