Ny demenspolitik i Svendborg Kommune

Et solidt fundament for demensarbejdet i Svendborg Kommune

Svendborg Kommune har fået en demenspolitik, hvor der er sat ambitiøse visioner og mål for viden, tilbud og rammer inden for demensområdet i Svendborg Kommune. Politikken blev på årets sidste byrådsmøde godkendt og Svendborg Kommunes fundament for fremtidens demensarbejde er hermed på plads.

 

Tilblivelsen af demenspolitikken er sket i en offentlig involverende proces:

-Det har været vigtigt for os at involvere alle relevante parter og at alle havde mulighed for at komme med deres input til politikken. Derfor har vi afholdt borgermøde som opstart på politikken, hvor interesserede kunne byde ind med ideer både på dagen og efterfølgende. Vi har haft en bredt funderet styregruppe til at arbejde med politikken, hvor der har været repræsentanter fra blandt andet Alzheimerforeningen Fyn, Social og Sundhedsskolerne, Nationalt Videnscenter for Demens og Svendborg Ældreråd,

fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller.

 

Et af hovedbudskaberne i Demenspolitikken er, at Svendborg Kommune i fællesskab vil skabe et demensvenligt samfund. Og det er et ambitiøst mål. Silja Kyndbo, der er næstformand i Alzheimerforeningen Fyn, har været med til at udarbejde Demenspolitikken. Hun mener, at netop det demensvenlige samfund er en relevant faktor for fremtidens demensarbejde:

- Behovet for et demensvenligt samfund stiger i takt med at flere og flere borgere får stillet diagnosen. I dag ved vi, hvor forskelligartet sygdommen er. Det stiller nye krav til samfundet, og jeg tror, at Svendborg Kommunes vision om at skabe et demensvenligt samfund og etablere en Demensby er et meget vigtigt skridt på vejen for at synliggøre demens og skabe forståelse for og viden om sygdommen.

Det har været berigende at deltage i udarbejdelsen af Demenspolitikken. Jeg har kunnet bidrage både i kraft af min faglige viden og mine erfaringer som pårørende til en ægtefælle med en demenssygdom. I Demenspolitikken fremgår det, at ingen skal føle, at de står alene med sygdommen. Og netop det, tror jeg, er meget vigtigt.

 

Også Svendborg Ældreråd har deltaget med en repræsentant. Erik Hansen fra Ældrerådet er stolt af det stykke arbejde, der er præsteret:

- Mange stemmer er blevet hørt og det gør, at politikken bliver alsidig og favner bredt. Politikken giver os et fælles ståsted, hvorfra der kan skabes de bedst mulige rammer for demente borgere og deres pårørende i Svendborg Kommune.

 

For yderligere information kontakt: