Nu forlænges Johannes Jørgensens Vej med 900 meter

Det sidste stykke af Johannes Jørgensens Vej har været længe undervejs, men nu begynder den også at tage form i landskabet. Den 16. juni går anlægsarbejdet i gang, og fra den 1. december vil det derfor være muligt at køre den direkte vej ud til Tankefuld.

- Borgerne kan se frem til en vej, der gør det meget, meget nemmere at komme ud til Tankefuld. Vejen starter i sagens natur ved Ryttervej, hvor der skal laves et lyskryds. Og så skal den ellers fortsætte langs med Sofienlundskoven og ud til Tankefuld Plads, fortæller vejingeniør Kim Jensen fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

- I og tæt på Sofienlundskoven er der en række dyrearter, som vi er særligt forpligtede til at passe på, fx padder, flagermus og hasselmus. Derfor bliver der som del af vejanlægget anlagt nogle paddetunneller og sat hegn op mod skoven. Og vi indretter også vejen med nogle såkaldte vadier, som er en slags grøfter, der optager og forsinker vandet ved store regnskyl, som vi regner med at have endnu flere af de kommende år, slutter Kim Jensen.

Entreprenørfirmaet Ollerup skal stå for jord- og belægningsarbejdet, mens Bravida skal stå for vejbelysningen, og ITS Teknik skal stå for signalanlægget. Projektet har en samlet anlægssum på 22 mio. kroner.

Vejen er i øvrigt første del af vejnettet fra Tankefuld og ud mod Rantzausminde.

 

Kontakt
Kim Jensen, vejingeniør
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 62 23 33 74