Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Sortemosevej 2, 5883 Oure

Efter anmeldeordningens §30 "Ændring eller udvidelse af staldanlæg på husdyrbrug til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav" har Svendborg Kommune meddelt, at etablering af en tilbygning på 288m2 til det eksisterende staldanlæg på adressen Sortemosevej 2, 5883 Oure, ikke kræver godkendelse efter husdyrloven.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse skal dette ske senest tirsdag den 29. marts 2016.

Du kan klage digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via deres Klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.