Udbud

Lundevej 19, 5882 Vejstrup

Svendborg Kommune har valgt at fremme et vandløbsreguleringsprojekt på Lundevej 19, 5882 Vejstrup, hvorfor det nu sendes i høring.

Nærmere oplysninger fås hos Natur og Klima på tlf. 62233476.

Der er adgang til aktindsigt i sagen jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om fri adgang til miljøoplysninger.

Bemærkninger til projektet indsendes skriftligt til Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller til kulturogplan@svendborg.d

Eventuelle bemærkninger skal være indgivet senest d. 4. november 2014.

Efter den offentlige høring vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når den endelige afgørelse efter vandløbsloven foreligger, er der 4 ugers klagefrist.