Brønde og boringer

Har du din egen vandforsyning skal du måske have en tilladelse

I henhold til Vandforsyningslovens §18, stk. 1 kræver al indvinding af grundvand en tilladelse. Mange indvindinger er dog omfattet af en overgangsordning, hvor der lovligt kan indvindes vand uden tilladelse, men jf. Vandforsyningslovens §86, stk. 4. udløber overgangsordningen snart.

Da den nuværende vandforsyningslov trådte i kraft i 1980, blev det bestemt, at alle vandindvindinger skal have en tilladelse. Dette omfattede også eksisterende indvindinger, der ikke tidligere havde krævet tilladelse. Kun husholdningsindvindinger, der lå langt fra et vandværks ledningsnet blev undtaget fra reglen om tilladelse. Det betyder, at husholdningsindvindinger inden for et vandværks naturlige forsyningsområde skal have tilladelse. I Svendborg Kommune har vi defineret "det naturlige forsyningsområde" til: indenfor 100 m fra et vandværks ledningsnet.

Oprindeligt gjaldt rettigheden i 30 år fra lovens vedtagelse, jf. Vandforsyningslovens §86, stk. 4, og tilladelserne skulle således have været givet i 2010. Grundet en lovændring blev fristen udskudt til 1 år efter vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner, hvilket i Svendborg Kommune betyder, at tilladelserne skal meddeles senest 1. november 2016.

Hvis man stadig ønsker, at indvinde vand fra egen brønd eller boring til husholdningsformål, skal man altså have en tilladelse.

Svendborg Kommune vil i løbet af 2016 rette skriftlig henvendelse til de ejendomme, der er omfattet af reglen. Da vi kke kan give en tilladelse, uden at have modtaget en ansøgning, vil vi bede de omfattede borgere om, at udfylde, underskrive og sende det vedlagte ansøgningsskema til os. Dermed kan vi nå at behandle sagen og give tilladelsen, inden den nuværende rettighed udløber.

Vi sender de første breve ud i løbet af februar 2016.