Afgørelser

Bassin, udledning og medbenyttelse på Assensvej 319

 

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til etablering af et regnvandbassin med overløb til en privat drænledning, der fører vandet til det offentlige vandløb Gammellungrenden. Regnvandsbassinet vil modtage tagvandet fra en ny, stor svinestald på ejendommen matrikel 35a, Stenstrup By, Stenstrup.

 

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3476.

Klager vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 16. juli 2015 kl. 12.00. Klagevejledning findes i afgørelsen. Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr.