Afgørelse Bjerrebyvej 129

Afgørelse om tilladelse til ændring af dyreholdet på Bjerrebyvej 129, 5700 Svendborg

Svendborg Kommune har givet tilladelse til en ændring af dyreholdet på Bjerrebyvej 129, 5700 Svendborg efter § 31 i husdyrgodkendelsesloven.

 

Der må fremover være en besætning bestående af  385 søer, 9.530 smågrise (7,4 – 32 kg) og 3.000 producerede slagtesvin (32-107 kg), svarende til 209,7 DyreEnheder (DE).

 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal være skriftlig, og skal sendes til kulturogplan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge, senest fredag den 16. januar 2015.  Svendborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklage-nævnet, og underretter samtidig den afgørelsen er meddelt til.