Humlebien

Kommunens første miljø- og bæredygtige byggeri er i gang

Svendborg Kommune går nu i gang med at bygge den nye, integrerede daginstitution Humlebien. Som en af de første daginstitutioner i landet vil byggeriet leve op til FN’s tanker om miljø og bæredygtighed. Og det betyder, at Humlebien kommer til at stå stærkt i forhold til fem kvaliteter: økonomi, sociokultur, proces, teknik og miljø.

- De fem emner er tænkt ind i hele byggeprojektet. Vi skal sikre, at vi bygger noget, som kan holde i mindst 50 år. Og det indebærer blandt andet, at der skal bygges så fleksibelt, at et svingende børnetal kan indeholdes, fortæller arkitekt Anton Holm Madsen fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

Udover krav til holdbarheden af byggeriet og fleksibiliteten, stilles der også krav til, at driftsudgifterne til rengøring og vedligehold kan holdes nede på et minimum. Samtidig skal bygningen være sund og behagelig at opholde sig i. Indeklimaet er derfor også prioriteret for at sikre mere frisk luft til både børn og voksne, og der bliver naturligvis tale om et lavenergi-byggeri med solceller og varmepumper.

Humlebien vil kunne rumme i alt 120 børn i alderen 0-6 år, og den nye bygning er tænkt opbygget og udformet som en børneby, der opdeles i mindre bygningsenheder med to børnehaveafsnit samt et vuggestueafsnit. Børneafsnittene bindes sammen af én fællesbygning, hvor der blandt andet indrettes fællesrum, et motorikrum og et nyt køkken, hvor der skal laves mad til børnene hver dag.

I den ny børneby bliver der ydermere plads til  både store udfoldelser og fordybelse:  

- Kunst bliver en integreret del af bygningen og omgivelserne. Indenfor får børnene et himmelrum med et oplevelsestræ til klatring, og der skal også være et akvarium, som bliver en del af gulvet med glas over og fisk nedenunder. Udenfor skal der være en jordhule, som børnene kan gå på opdagelse i, fortsætter Anton Holm Madsen.

FN’s tanker om miljø og bæredygtighed fremgår af et 450 siders dokument, som beskriver alle de processer, som et byggeri skal opfylde både i forhold til udvælgelse af byggegrunden, planlægningen, måden at bruge bygningen på, fleksibiliteten og den eventuelle genanvendelse af bygningselementerne, efterhånden som de skal udskiftes. Alle valg udløser point, og på den måde bliver det muligt at sammenligne bygninger med hinanden.

Byggeriet skal udføres af den lokale entreprenør GK Kaysen, der vandt udbuddet på opgaven. Der er budgetteret med i alt 32,5 mio. kroner for hele byggeriet, der forventes at stå færdigt i januar 2016.

Kontakt
Anton Holm Madsen
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 62 23 33 57