KEDELSMEDSTRÆDE 15 (5700) – ANSØGNING OM NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIG BYGNING

KEDELSMEDSTRÆDE 15 (5700) – ANSØGNING OM NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIG BYGNING

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 49-a, Svendborg Bygrunde.    

 

Beboelsen er registreret som bevaringsværdig i kategori 4, hvilket betyder, at den er omfattet af ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

I forbindelse med en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning i kategori 1-4 skal kommunen offentliggøre ønsket om nedrivning samt orientere interesseorganisationer og andre myndigheder. Offentliggørelsen foregår ved en annoncering af nedrivningen på kommunens hjemmeside.

Der gives en frist på 4 uger for at sende bemærkninger til ønsket om nedrivning. Herefter træffer kommunen en afgørelse for eller imod nedrivningen.

Hvis kommunen ønsker at sikre bygningen mod nedrivning, skal kommunen nedlægge forbud mod nedrivning og udarbejde en lokalplan indenfor et år.

Bevaringsværdige bygninger opdeles i en skala fra 1-9, hvor 1 ofte svarer til et fredet hus. Bygninger med en værdi mellem 2-4 er bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er (eller har været) fremtrædende eksempler inden for deres slags.

 

Høringssvar sendes skriftligt til sagsbehandler Pia Stamm via email: pia.stamm@svendborg.dk

Høringsfristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se redegørelse nedenfor.

Offentliggjort torsdag d. 7. februar 2019.

Høringsfrist til og med fredag d. 8. marts 2019