Indvielse af nyt p-hus i Svendborg midtby

Tirsdag den 2. februar bliver det muligt at parkere på 30 ekstra parkeringspladser i den inderste del af Svendborg – parkeringshuset i Hulgade 6 tages i brug.

- Med det nye p-hus tæt på alt i Svendborg midtby imødekommer vi et stort ønske fra vores borgere og erhvervsliv om flere pladser i byen. Og placeringen er helt i top – ikke kun fordi den ligger tæt på midtbyen, men også fordi placeringen er optimal i forhold til den kommende trappe fra Møllergade og ned mod havnen, siger borgmester Lars Erik Hornemann.

Parkeringspladserne er indrettet i en lejet bygning, der tidligere har huset et trykkeri. For at gøre de to øverste etager egnede til parkering, er den eksisterende rum-indretning på 1. sal blevet fjernet, og der er blevet etableret både en trappe og et elevatortårn. Derudover er bygningen blevet gjort klar til at blive malet både indvendigt og udvendigt, men dette arbejde kan først udføres senere på året, når vejrliget tillader det.

Den samlede entreprisesum beløber sig til 4 mio. kroner, og lejekontrakten er indgået for en tiårig periode.

De 30 nye offentlige p-pladser bliver betalingsparkering efter samme model som fx i Rådhusgården og på Torvet, hvor der parkeres for 12 kroner i timen.

Kontakt
Viben Kræmmer, afdelingsleder af Rådgivning og Renovering
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 30 17 59 03