Indvielse af nyt MTB-spor

Naturturisme I/S har sammen med private aktører, foreninger og kommuner de seneste år arbejdet aktivt for at udvikle gode og bæredygtige mountainbike-faciliteter på Sydfyn. Dette til glæde for lokale og turister med hang til den to-hjulede, men ikke mindst til gavn for skovenes øvrige gæster, som i højere grad vil opleve at kunne færdes i skovene uden at møde mountainbikere. Endvidere friholdes skovenes sårbare naturområder og fortidsminderne for færdsel på cykel.

Første skud på stammen i Naturturismes arbejde med MTB var SKOVHUGGEREN i Egebjerg Bakker. Projektet, som blev lavet i samarbejde med Hvidkilde Gods og lokale frivillige, har allerede høstet stor anerkendelse og oplevet en enorm interesse. Ligeledes har Naturturisme I/S været involveret i Valdemars Slots anlæg af mountainbikespor ved Bregninge på Tåsinge og Faaborg-Midtfyns Kommunes mountainbikespor i Pipstorn Skov øst for Faaborg.
 
Nu er vi kommet til næste skud på stammen – Svendborg Mountainbike-spor - i de bynære skove øst for Svendborg. Skovene er et populært udflugtsmål for en bred viste af brugere, inklusiv mountainbikere.

Åbning af Svendborg Mountainbike-Spor

Første del af det nye Svendborg Mountainbike-spor åbner lørdag den 3. september i Stevneskoven. Det er Svendborg Mountainbikeklub, som i samarbejde med Naturturisme I/S og Svendborg Kommune har taget initiativ til sporet og rejst de nødvendige midler.

Formålet med projektet har været at etablere bedre og mere ordnede rammer i Svendborg for den populære sport samt regulere den stigende trafik af de to-hjulede. I første omgang åbnes 4 km i Stevneskoven og en mindre strækning i Gl. Hestehave. I løbet af næste år udvides med yderligere 5 km spor i Halling Skov. Brugen af sporet er gratis.

Åbningseventen lørdag den 3. september afvikles ved p-pladsen på Hallindskovvej i Svendborg og starter kl. 09.00, hvor Svendborg Mountainbikeklub indbyder til åbent klubmesterskab på det nye spor. Alle kan deltage i løbet, både medlemmer og ikke-medlemmer. Mere information om arrangementet og tilmelding til klubmesterskab kan findes på www.svendborgmtb.dk

Fakta og baggrund

Svendborg Kommune ejer skovene, og Svendborg Mountainbikeklub har ansvaret for vedligeholdelse af mountainbikesporet samt arbejdet med selve anlægget.
Flere private aktører har meldt sig på banen med opbakning til projektet: Oure Skolerne, Hotel Christiansminde, Svendborg Medie- & og Sportsefterskole  samt Svendborg ErhversForskole.

Anlæggelsen af det nye spor er støttet med midler fra Friluftsrådet, Fonden for Fynske Bank, Svendborg Kommunes pulje til lokale initiativer, Naturturisme I/S og Svendborg Mountainbikeklub.

Alle brugere af skovene opfordres til at tage hensyn til hinanden, færdes ansvarligt og følger de regler og love, der gælder for brugen af skovene. Der opsat skilte med information om regler, sikkerhed mv. ved indgangen/start af de formelle mountainbikespor i området.

Mere info, kontakt:
Naturturisme: Kewin.Kamelarczyk@svendborg.dk
Svendborg Kommune, Helle Mølgaard Christensen, tlf. 62 23 34 72