Hvad skal den nye passage i Svendborg hedde?

Når den sidste del af Den Grønne Tråd indvies den 1. juli, vil Svendborg have en ny forbindelse mellem bymidten og havnen. I øjeblikket arbejdes der på trappen fra Møllergade ned mod havnen. Men hvad skal den nye passage hedde? Det spørgsmål er det muligt at komme med et bud på senest den 6. juni.

- Den nye passage bliver i daglig tale bare kaldt trappen, men det siger ikke noget om stedet. Vi er derfor interesserede i forslag og input til et ny navn, som siger noget om stedets kultur, historie og identitet fremover. Eller sagt med andre ord søger vi et navn til passagen, som kan favne både fortid og fremtid, fortæller borgmester Lars Erik Hornemann.

Det er muligt at lade sig inspirere på Svendborg Kommunes hjemmeside, hvor det via www.svendborg.dk/torvet er muligt at læse mere om stedet og give sit input. Skal passagen fx navngives efter de guldsmede, værtshuse og beboelse med en smal have ned til Hulgade, der har ligget der før? Eller skal passagen navngives, så den minder om de øvrige stræder i Svendborg, fx Klosterstræde eller Munkestræde? Mulighederne er mange.

Sidste frist for at komme med forslag og input bliver den 6. juni og skal sendes via hjemmesiden på www.svendborg.dk/torvet eller sendes til kulturogplan@svendborg.dk. Herefter vil en jury tage stilling til det eller de forslag, der skal forelægges økonomiudvalget, der træffer den endelige afgørelse. Juryen består i øvrigt af styregruppen for Den Grønne Tråd i et samarbejde med Svendborg Museum, Svendborg Arkitekturråd samt By og Land.

Navnet bliver offentliggjort i forbindelse med indvielsen af hele Den Grønne Tråd den 1. juli.