Hvad mener borgerne er vigtigt i en ny sundhedspolitik?

Borgere engagerer sig i sundhed

Mange engagerede borgere mødte op i Borgerforeningens Guldsal og var klar til at bidrage med deres holdninger til, hvad Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik skal indeholde.

 

Social- og Sundhedsudvalgsformand, Hanne Ringgaard Møller åbnede mødet efterfulgt af et kort oplæg af kommunens sundhedschef, Anne Højmark. Herefter blev forskellige sundhedstemaer præsenteret og drøftet ved en række stande.

 

Mødet gav en masse gode forslag til, hvad en ny sundhedspolitik kan indeholde, og der blev skabt et mønster af temaer til den nye sundhedspolitik i løbet af eftermiddagen:

  • Fællesskaber, medborgerskab og frivillighed
  • Viljen, mulighederne og støtten til at klare sig selv
  • Tilgængelighed og aktiv transport
  • Sundhed og samarbejde på tværs

 

Mulighed for et sundt og godt liv for alle

Generelt ønskede de fremmødte, at Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik skal handle om, at alle skal have muligheden for at have det godt, indgå i fællesskaber og leve de liv de ønsker.

 

”Det var dejligt at få så mange borgeres input til en ny sundhedspolitik og høre, hvad der har betydning for dem. Det er vigtigt, at den nye sundhedspolitik bliver alles sundhedspolitik.” Siger Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og Sundhedsudvalget. 

 

Individuel tilgang, samarbejde på tværs og naturen som ressource

Det blev pointeret, at der skal være lige muligheder for at gøre brug af kommunens mange tilbud, hvor der skal være plads til en individuel tilgang, idet folk skal behandles forskelligt for at ”få det samme”.

 

Derudover blev der udtrykt ønsker om, at der i sundhedspolitikken skal være fokus på, at arbejdet med sundhed går på tværs, da der var en fælles oplevelse af at tværfagligt samarbejde får kvaliteten i sundhedstilbuddene til at stige.

 

Endelig blev den skønne natur i Svendborg Kommune fremhævet som en ressource, som i højere grad kan udnyttes i sundhedsfremmende tilbud.  

 

Hele opsamlingen fra mødet nu er tilgængelig på Svendborgs Kommunes hjemmeside: www.svendborg.dk (se vedlagte bilag)

 

Yderligere oplysninger:

Hanne Ringgaard Møller (Det Radikale Venstre), Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune.

Telefon: 61 22 75 66

 

Louise Elisabeth Madsen, sundhedskonsulent i Svendborg Kommune.

Mail: louise.madsen@svendborg.dk, telefon: 24 45 91 57