Holdet er sat for de næste fire år i Handicaprådet

Holdet er sat for de næste fire år i Handicaprådet

Inge Ahl sætter sig i formandsstolen for Handicaprådet i Svendborg Kommune, mens byrådsmedlem Mette Kristensen (V) blev valgt som rådets næstformand.

Det skete ved konstitueringen på det første rådsmøde den 21. februar 2018.

Rådets i alt ti medlemmer består af fem nyvalgte medlemmer og fem medlemmer, der er gengangere fra sidste periode.

Fra Danske Handicaporganisationer (DH) er Inge Ahl, Birgit Jensen, Estrid Heldager, Lars Swierstra-Banke og Frank Edelberg Jensen udpeget.

Som repræsentant for byrådet sidder Mette Kristensen (V). Herudover har byrådet udpeget Birthe Stjernegaard (A) til Handicaprådet.

Fra administrationen er udpeget familie- og uddannelseschef Sigrid Andersen, afdelingsleder i Center for Ejendomme og Teknisk Service Viben Kræmmer samt socialchef Finn Boye.

Handicaprådet, hvis valgperiode følger Byrådets, er dermed klar til at varetage opgaven i de kommende 4 år.

Formand Inge Ahl udtaler: ”Jeg glæder mig over, at vi har fået sammensat et stærkt Handicapråd med mange gode kræfter - både fra de erfarne medlemmer, som har været med i rådets arbejde i mange år, og fra de nyvalgte medlemmer. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med kommunen til glæde for borgerne”.

Rådets næstformand, Mette Kristensen, supplerer: ”Det er vigtigt, at der er fokus på handicappede, og vores opgave bliver at føre den vedtagne handicappolitik ud i livet til gavn for kommunens borgere”.

 

Yderligere oplysninger:

  • Inge Ahl, formand - telefon: 28 49 21 49
  • Mette Kristensen, næstformand - telefon: 24 42 00 69