Høring forud for planlægning: Rantzausminde

Baggrund

Rantzausminde Efterskole ophørte sin funktion som efterskole i 2013. I den efterfølgende tid har Svendborg Kommune været i dialog med ejeren, som ønsker at finde nye anvendelsesmuligheder for skolen, idet det ikke har været muligt at finde købere, der vil anvende skolen til skole, børne- og uddannelsesinstitutioner.

Med skolens attraktive beliggenhed nær skov og strand, mellem eksisterende boligområder, tæt ved skoler og diverse servicetilbud vurderes en ny anvendelse til boligformål som en nærliggende mulighed.

Dette er en så væsentlig ændring at det kræver både ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af et lokalplanforslag.  Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget besluttede den 12. juni 2014, at der skal afholdes offentlig høring før, der tages stilling til udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen og lokalplanforslag for et nyt boligområde.

Invitation

Der afholdes borgermøde mandag den 29. september 2014 kl. 19.00-21.00 på:

 

Rantzausminde Skole
Dyrekredsen 12
5700 Svendborg

Kommunen efterlyser gode ideer og bemærkninger til den fremtidige anvendelse med fokus på boligformål. På mødet præsenteres både gældende planer og nyt skitseforslag for boliger på arealet. Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Høringsfrist og adresser

Ideer og bemærkninger skal sendes  pr. mail til: plan@svendborg.dk eller brev til: 

Byg, Plan og Erhverv
Ramsherred 5
5700 Svendborg 
- senest torsdag den 23. oktober 2014. Husk mærke ”Rantzausminde Efterskole”.


Offentliggjort den 23. september 2014
Høringsfrist til og med den 23. oktober 2014