Se film om 2-minus-1-veje

Høring af Trafiksikkerhedsplan 2015-2019

Den nye trafiksikkerhedsplan for 2015-2019 skal danne rammerne for det fremadrettede trafiksikkerhedsarbejde og har til formål, at nedbringe antallet af tilskadekomne  i trafikken.

Trafiksikkerhedsplanen har fokus på:

  • for høj hastighed
  • ulykker med spiritus m.m.
  • uopmærksomhed i trafikken
  • fodgængere, cyklister og knallertførere
  • unge bilister
  • eneulykker

Frist for indsendelse af høringssvar er tirsdag den 1. december 2015.

Høringssvaret sendes til ti@svendborg.dk mrk: Høring - Trafiksikkerhedsplan 2015 -2019.