Høring af forslag til ny Handicappolitik

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at sende vedlagte forslag til ny Handicappolitik i høring.

 

Politikken er en revision af den vedtagne Handicappolitik fra 2007 og er udarbejdet med deltagelse fra alle direktørområder i kommunen.

Den tager afsæt i FN’s handicapkonvention og er inspireret af drøftelser og ideer fra et temamøde med borgere og politikere i efteråret 2014.

 

Høringsfristen er onsdag den 1. juli 2015
 

Høringssvar sendes til pia.holm@svendborg.dk