Geopark - kom til informationsmøde 6. juni

Kom til informationsmøde om geoparken.

Naturturisme I/S inviterer til borgermøder:
SVENDBORG
Ørkildsskolen afd. Byen
Skolegade 2
5700 Svendborg
Onsdag den 6. juni
kl. 19.00–21.30

Giv dit bidrag til at afdække hvilke temaer geoparken kan basere sig på.
Hør mere om hvad en UNESCO Global Geopark er og hvad den kan tilføre området. Deltag i workshop og kom med ideer til udviklingen af en geopark.

Hvad er en geopark?

En geopark er et område, som indeholder store geologiske værdier med videnskabe-
lig kvalitet eller som er sjældne, har en æstetisk appel eller har stor uddannelsesmæssig værdi. En geopark inddrager områdets geologiske værdier sammen med de naturmæssige, arkæologiske eller kulturhistoriske værdier til at skabe en ramme om en samlende fortælling.

Hvad kan en geopark?
En geopark spiller en aktiv rolle i den økonomiske
udvikling af geoparkens område. Det gør den ved at:

  • skabe opmærksomhed på områdets bosætningsog turistmæssige potentialer gennem UNESCO’s respekterede navn
  • udvikle og formidle områdets natur, kultur og rekreative værdier

Det gør geoparken i tæt samspil med de, som bor i området.

​Hvad er en geopark IKKE?

En geopark er ikke blot en geologisk park - men geologien er fundamentet.
En geopark er ikke en nationalpark.
En geopark sætter ikke nye begrænsninger for hvad man kan gøre indenfor geoparkens område. Det er fortsat den nationale lovgivning der gælder, og udviklingen sker på baggrund af frivillige aftaler og projekter.