Foryngelse af Svendborg Kommunes gamle bøgeskove

Svendborg Kommune igangsætter over de næste tre uger en foryngelsesproces i de gamle bøgebevoksninger i Kobberbækskoven, den østlige del af Hallindskoven og den østlige del af Christiansmindeskoven.

Flere af bevoksningerne er gamle og i en tilstand, hvor de i stigende grad skades af vind og langsomt nedbrydes af svampe og insekter. En foryngelse er derfor nødvendig for kontinuiteten i skovdriften og derved sikre, at der er bøgeskov på arealerne i fremtiden.

- Både af sikkerhedsmæssige hensyn og af hensyn til den bæredygtige drift er det nødvendigt at forynge skovene nu, udtaler forstkandidat Christian Bjergager, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune. Han tilføjer, at tyndingen af de gamle bøge udføres efter naturnære principper og vil give plads til opvækst af nye bøgetræer og dermed sikre generationsskiftet i skovene.

Afhængig af, hvordan bevoksningen reagerer på foryngelsesproceduren, skal der foretages endnu en tynding om 3-5 år og igen om 10-12 år. Formålet er at skabe optimale lysforhold til opvækst af bøg samtidigt med, at der ikke kommer for meget græs, som kan kvæle den nye opvækst af bøgetræer.

- Metoden, vi bruger til at få selvforyngelsen af bøg i gang, er velafprøvet og meget udbredt i moderne skovbrug. Foryngelsen foregår ved, at vi fælder en del af de store træer – et arbejde, der kommer til at foregå over en årrække. Målet for processen er, at den nye generation af bøgetræer nu etablerer sig på arealerne under de tilbageværende gamle bøge efter ganske få år, fortsætter Christian Bjergager.

Årsagen til at arbejdet netop udføres her i sensommeren er, at der på denne årstid er størst chance for at vejret holder tørt, og at skovningsarbejdet derfor påvirker skovene mindst muligt.

- Når foryngelsen er gennemført, lader vi de tilbageværende træer stå tilbage som veterantræer og forfalde lige så langsomt. Her er det vigtigt, at bevoksningen årligt gennemgås for risikotræer og, at de træer, der er til fare for trafik og skovgæster, fældes, slutter Christian Bjergager.

Svendborg Kommune har per 1. juli 2015 som den første kommune på Fyn fået certificeret sin skovdrift efter standarderne for bæredygtig skovdrift, PEFC og FSC.

Svendborg Kommune ejer 290 ha. skov, der er fredskov.  Det betyder, at skoven skal plejes og opretholdes som skov.

Kontakt

Forstkandidat Christian Bjergager, Center for Ejendomme og Teknisk Service, telefon 29 40 21 91.