Forårs SFO - høring

2 legende børn i grøn forårsskov

Forårs SFO - høring

Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde d. 6. marts 2019, at sende analyse og forslag til plan for etablering af forårsSFO i høring.

Høringsparter: De kommunale og selvejende dagtilbud, de private dagtilbud, kommunale skoler med indskoling, frie grundskoler, BUPL, PMF, Ø-havets lærerkreds

Høringsperiode: fra d. 7. marts – 25. marts 2019

Analysen viser, at det med mindre justeringer er muligt at etablere forårsSFO på alle kommunale skoler. Det vedlagte dagsordenspunkt indeholder et forslag til plan for etablering af forårsSFO.

Bilag

Dagsordenspunktet fra Børne- og Ungeudvalgsmødet den 6. marts 2019 – vedr. forårsSFO

Skabelon til høringssvar

Børne- og Ungeudvalget behandler forårsSFO igen den 3. april 2019 med henblik på endelig beslutning.

Frist for indsendelse af høringssvar er mandag d. 25. marts 2019.

Høringssvaret sendes til bu@svendborg.dk mrk.: ForårsSFO

Den vedlagte ”skabelon til høringssvar” skal anvendes.