Asfaltarbejdet er gået i gang

Fin, ny asfalt på kommunens veje

Dette års planlagte asfaltarbejde på de kommunale veje i Svendborg Kommune er gået i gang. Mere end 38 kilometer fordelt på 108 veje kommer inden for de kommende måneder under ’teknisk behandling’.

- Der bliver tale om asfaltering af veje både i Svendborg by og i landområdet, herunder også nogle af de større veje så som Tvedvej, Kongebakken, Lundevej og Rødeledsvej, fortæller vejingeniør Jeanette Høj fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

- Vejene er valgt ud fra både trafikmængden og deres tilstand – det er således færdslen og økonomien, som afgør, hvilke veje, vi reparerer. Det betyder også, at en vej med mange lapper faktisk kan være en fin vej ud fra en trafikal og teknisk vurdering, mens den ud fra et kosmetisk synspunkt kan være knap så pæn at se på, fortsætter Jeanette Høj og tilføjer, at borgernes henvendelser om huller i veje også er med til at pege på, hvor der skal sættes ind.

Asfaltarbejdet bliver koordineret med øvrige arbejder på vejområdet i kommunen. Således vil der nogle steder samtidig blive renoveret fortove, mens der også vil ske forarbejder på vejbrønde.

Der er tale om asfaltarbejder for i alt 13 mio. kroner for dette år. Opgaven var i udbud i starten af 2012, hvorefter der blev indgået 15-årig kontrakt med Munck Asfalt for de offentlige kommunale veje uden for Svendborg by, mens NCC Roads vandt en 4-årig kontrakt for den samme slags veje i Svendborg by. Munck Asfalt vurderer, hvilke veje der skal asfalteres på landet, mens NCC Roads forestår vurderingen for Svendborg by i samarbejde med Svendborg Kommune.

Kontakt
Jeanette Høj
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 30 17 53 77