Evaluering af 40 km-zoner

Svendborg Kommune har i årene 2012-2014 gennemført projektet ”Sæt farten ned i Svendborg” med økonomisk tilskud fra staten. En af indsatserne var at lave 40 km-zone i boligområder. 48 km boligveje har fået sat farten ned med ca. 100 indsnævringer og hævede flader, og nogle veje er blevet ’2 minus 1’-veje.

Men hvad er resultatet af den tekniske evaluering? Og hvad har kommunen fået af svar fra borgerne i borgeranalysen?

Kom og hør mere på borgermødet den 12. januar.