Hvidkilde

Et lille skridt nærmere en stiforbindelse forbi Hvidkilde Gods

Svendborg Kommune har igennem de senere år fået et stigende antal henvendelser fra borgere, der cykler på strækningen imellem Svendborg og Ollerup. Cyklisterne oplever strækningen som meget utryg - især i det mørke vinterhalvår.
 
Svendborg Kommune har derfor i samarbejde med Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og Vejdirektoratet drøftet, hvordan en cykelsti langs Fåborgvej kan komme forbi Hvidkilde Gods.

Det er nu mundet ud i et forslag til en løsning, som bliver forelagt Miljø-, Klima- og Trafikudvalget mandag den 13. april.
 
- Strækningen emmer af kulturhistorie og en smuk natur. Det har været vigtigt for os at fastholde herlighedsværdierne på strækningen, samtidig med at vi forbedrer forholdene for cyklisterne – og det mener jeg også, vi er lykkedes med i forslaget, der i høj grad respekterer stedets unikke karakter, fortæller borgmester Lars Erik Horneman.

Forslaget beskriver de forskelle tiltag, der skal til for at sikre en dobbeltrettet cykelsti på hele strækningen mellem Svendborg og Ollerup.

Projektet omfatter etablering af en ny dobbeltrettet cykelsti fra eksisterende cykelsti fra Svendborg og helt frem til byskiltet ved indkørslen til Ollerup. Nogle steder er der meget smalle passager, det har resulteret i løsninger, som kan gøre det til en smuk, spændende og positiv oplevelse at cykle på strækningen:
 
- På strækningen gennem skoven lægges der op til, at cykelstien delvist skal placeres på en hængebro. På den måde kommer cyklisterne op i højden og tættere på trækronerne, og cykelstien bliver således også en spektakulær oplevelse gennem en usædvanlig smuk del af det sydfynske landskab til glæde og gavn for både borgere og gæster i kommunen, supplerer Birger Jensen, formand for Miljø,- Klima- og Trafikudvalget og tilføjer, at også den kommende multihal i Ollerup kommer til at nyde godt at en forbedret cykelrute.

I løsningsforslaget lægges der udover en cykelsti gennem skoven desuden op til, at vejen foran godset rykkes for at give plads til cykelstien, mens den ude foran Røde Mølle forestilles placeret på en delvis nyetableret hævet flade.

Løsningsforslaget skal drøftes på mødet i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget mandag den 13. april.

Herefter sendes sagen videre til Vejdirektoratet, der ejer vejen og derfor skal prioritere anlægsøkonomien for projektet.
 
Kontakt
Borgmester Lars Erik Horneman
Telefon 30 17 51 00

Birger Jensen, formand for Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
Telefon 40 90 14 48

Jan Yttesborg, afdelingsleder for Trafik og Infrastruktur
Telefon 30 17 53 40