Din Natur

Din Natur

Som noget nyt kan du nu være med til at give naturen i kommunen et løft. Svendborg Kommune har afsat 100.000 kr. som borgerne kan søge til naturprojekter, der bidrager til en rigere natur og en højere biodiversitet.
Så hvis du vil forbedre levesteder for sjældne arter som f.eks. hasselmus og sommerfugle, oprense eller udgrave vandhuller, etablere levende hegn eller noget helt andet til gavn for naturen, har du nu mulighed for at søge tilskud til dit projekt hos Svendborg Kommune.

Under 'Læs også' linker du videre til betingelse og ansøgningsskema.