Ramsherred

Den Grønne Tråd – næste etape fortsætter fra den 9. marts

Arbejdet med Den Grønne Tråd i Svendborg by går ind i næste etape. Nu skal bymidten bindes sammen med havnen – og det gøres i første omgang ved at styrke sammenhængen fra Krøyers Have, Ramsherred og Møllergade ind mod Torvet og Lille Torv, der blev indviet i december sidste år.

- Vi starter med Krøyers Have og Ramsherred, hvor vi går i gang på mandag. På Ramsherred bliver der tale om et anlægsarbejde af samme kaliber som på Torvet. Kloakken skal renoveres, regnvandet skal separeres, der skal udføres diverse ledningsarbejder og arkæologiske undersøgelser, og vi skal have bygget en ny bund op. Og når det er overstået, går vi i gang med overfladen – altså ny belægning og beplantning, så det igen bliver muligt at færdes på pladsen, fortæller anlægsingeniør Kim Jensen fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune og tilføjer, at der er tale om et omfattende arbejde, så det ikke bliver muligt at køre hen over pladsen og ind på Torvet.

- Arbejdet kommer til at vare indtil slutningen af juli, og det samme gælder for arbejdet i Krøyers Have, hvor vi så at sige ’nøjes’ med at renovere og omlægge stierne samt etablere et staudebed op til de private ejendomme, der grænser op til haven, fortsætter Kim Jensen og tilføjer, at der stadig vil være plads til Kulinarisk Sydfyn i slutningen af juni måned i Krøyers Have.

Når arbejdet på Ramsherred og i Krøyers Have er overstået, kommer turen til Møllergade. Her skal der også arbejdes ’under jorden’, inden der kommer en ny belægning. Dette arbejde går i gang i starten af august og gøres færdig i starten af december.

Arbejdet i Krøyers Have, Møllergade og på Ramsherred skal udføres af den lokale virksomhed Entreprenørfirmaet Ollerup, der vandt opgaven i en indbudt licitation. Der er tale om en hovedentreprise med en samlet anlægssum på 7,2 mio. kroner for Svendborg Kommune. Den lille snip, som går under porten mellem Ramsherred og Skolegade, er med i anlægssummen.

Nedrivningen af Rob Roy samt opførelsen af trappen fra Møllergade og ned mod havnen er stadig i projekteringsfasen og vil derefter blive udbudt som flere selvstændige entrepriser.

Projektet Den Grønne Tråd drejer sig både om at skabe nye forbindelseslinjer ned til havnen og forskønne byen. Det har på den baggrund være muligt at få medfinansiering til projektet fra Realdania. Hele projektet inklusive trappen forventes at stå færdigt i foråret 2016.

Det er i øvrigt muligt at se skitser og tidsplaner over det arbejde, der skal udføres, på kommunens hjemmeside under www.svendborg.dk/dgt

Kontakt
Center for Ejendomme og Teknisk Service