Delaftale budget 2019

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Jens Munk, Morten S. Petersen og Jesper Larsen har den 24. maj indgået en delaftale om Svendborg Kommunes budget for 2019. Delaftalen samt oversigt over politiske forslag fremgår af nedenstående bilag.

I oversigten over politiske forslag er der i de 4 kolonner yderst til højre vist alle reduktionsforslag. De 4 kolonner til venstre viser hvilke forslag, som indgår i delaftalen samt beløb.