Skovcertificering

Certificering af Svendborg Kommunes skovdrift

Svendborg Kommune har per 1. juli 2015 som den første kommune på Fyn fået certificeret sin skovdrift efter standarderne for bæredygtig skovdrift, PEFC og FSC.

- Certificeringen er garanti for, at kommunens skovdrift tager vidtgående hensyn til skovens naturværdier og den rekreative værd. Samtidig håndteres træ fra skovene som en værdifuld ressource, udtaler formanden for Miljø, Klima og Trafikudvalget, Birger Jensen og tilføjer, at certificeringen også er et vigtigt redskab i både planlægning og dokumentation af skovarbejdet.

- Vi har i certificeringsarbejdet fået værdifuld hjælp fra de lokale interesseorganisationer i ”Det Grønne Råd” til udpegning af områder med urørt skov og områder med særlig naturværdier.  Den hjælp har vi været meget glade for, fordi den sætter ekstra fokus på naturværdierne i vores kommunale skove, uddyber Birger Jensen.

Certificeringens hovedformål er at sikre, at der ikke fældes mere træ end skoven producerer, og at skovdriften sker under hensyntagen til skovens naturværdier og rekreative værdi. Certificeringen stiller specifikke krav om udlægning af urørt skov og til mængderne af dødt ved, der skal efterlades i skoven til glæde for især insekter og fugle, der får bedre føde- og opholdsmuligheder.

For kommunens borgere betyder certificeringen, at de over en årrække vil se en mere varieret skov med et større naturindhold, især i områder med urørt skov, der i løbet af de næste mange år vil få urskovspræg.
Ved certificeringen er der udpeget 10% af skovarealet til urørt skov og  6,7 % af skovarealet til såkaldte biodiversitetsarealer, hvor beskyttelse af biodiversiteten har  førsteprioritet frem for træproduktion.

I forbindelse med certificeringen er der udarbejdet omfattende målsætninger og procedurer for skovdriften. En gang årligt skal der kommunen udarbejde og offentliggøre et resumé om skovdriften, og et uvildigt valideringsbureau kontrollerer, at målsætninger og certificeringskrav er opfyldt.

Skovdrift har en meget lang tidshorisont, ofte 150 år og certificeringen sikrer kontinuitet i kommunens skovadministration, fordi skovdata gennem certificeringen føres videre til nye medarbejdere, der arbejder med kommunens skovdrift.

Svendborg kommunes ejer 290 ha. skov, der er fredskov.  Det betyder, at skoven skal plejes og opretholdes som skov.

Kontakt 
Landskabsarkitekt Peter Møller, telefon 30 17 54 29