Biogasanlæg på Kragekærvej - Offentlig høring udskudt

Biogasanlæg på Kragekærvej - Offentlig høring udskudt

Svendborg Byråd har den 27. november 2018 besluttet at forslag til kommuneplantillæg nr. 2017.01 og lokalplan nr. 631, miljøvurdering af planerne, miljøgodkendelse, VVM-tilladelse og ansøgers miljørapport skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

I Ugeavisen i denne uge er høringen annonceret med svarfrist den 28. januar 2019.

Efter Ugeavisens deadline er høringen blevet udskudt.

Der vil blive annonceret igen, når høringen starter og med en ny svarfrist. Høringsperioden vil fortsat blive 8 uger. Dato for borgermøde vil blive annonceret samtidig.

Materialet for høringen vil kunne ses her på hjemmesiden, når høringen igangsættes.