Familieafdelingen

Strategiplan for familieområdet 2015-2018

Udvalget for Børn og Unge besluttede på møde d. 10. marts 2015, at sende strategiplan for familieområdet 2015-2018 i høring.

Høringsparter: Familieafdelingen, Center for Børn, Unge og familier, Svendborg Heldagsskole, Byhaveskolen, PPR, ledelsen ved de 11 almen folkeskoler, ledelsen ved Dagtilbud, Sektor MED Børn og Unge, Handicaprådet, UU-Center, Jobcenter og Socialfaglig Center.

Høringsperiode fra den 11. marts – 15. april 2015.

Der er udformet en revideret strategiplan for familieområdet, som er en overordnet plan for udviklingen af hele børne-, unge- og familieområdet i Svendborg Kommune i årene 2015-2018. Den nye strategiplan omfatter både Familieafdelingen (myndighed) og de lokale udførere og sendes hermed i høring.

Frist for indsendelse af høringssvar er onsdag den 15. april 2015 kl. 12.00.

Høringssvaret sendes til bu@svendborg.dk mrk.: Strategiplan for familieområdet.