Indvielse af ombygning Kirkeby Børnehus

Der er god grund til at flaget er hejst i dagtilbudsområdet Egebjerg - især i Kirkeby Børnehus, hvor der netop er opført to tilbygninger, en på hver side af den oprindelige bygning. Det er næsten en fordobling af huset, og efter en tid som ’kun’ børnehave er børnehuset igen blevet et integreret dagtilbud for 0-6 årige.

Til- og ombygningen er sket, så hele bygningen understøtter det pædagogiske grundlag og læringsmål. Fx i forhold til den frokostordning, som forældrene har valgt, at der skal være. En ordning – der har været i mere end 20 år – og som er en vigtig pædagogisk del af hverdagen. Det er derfor en ekstra stor glæde, at det gamle og rimelig nedslidte køkken er skiftet ud med et helt nyt moderne køkken.

En kok står for tilbredening af maden. Børnene er selvfølgelig med, for køkkenet er et pædagogisk værksted - i fin tråd med en af børnehusets gode traditioner.

Der skal igen til at dyrkes grøntsager i egen urtehave og drivhus samt passer høns, får og kaniner – det har hvilet i perioden med ombygningen... Køkkenhave og dyrehold, det er der rig mulighed for, med 2½ tdr. land – et landskab, der danner mulighed for meningsfulde praksisfællesskaber og aktiviteter, hvor børnene afprøver sig selv motorisk og sansemæssigt.

Pædagogisk er til- og ombygningen udført på baggrund af principper om bl.a.:

 • Vi bygger til børn - alle børn
 • Alle "børne"-kvadratmeter og udearealer er leg- og læringsrum
 • Leg- og Læringsrum understøtter de 6 læreplanstemaer: (naturen og naturfænomener; kulturelle udtryksformer og værdier; krop og bevægelse, sproglig udvikling; alsidig personlig udvikling samt sociale kompetencer)
 • Leg- og Læringsrum med fordybelse uden forstyrrelse
 • Det lille i det store
 • Fleksibilitet i rummene i forhold til størrelse og anvendelse
 • Flere indgange, færre gennemgange
 • Børnenes mulighed for overblik: at deltage, at betragte, at holde pause
 • Sammenhæng mellem Produktionskøkken og pædagogisk køkken
 • Faciliteter til møder, pædagogisk forberedelse og depot samt placering af børnetoiletter, der understøtter den pædagogiske hverdag
 • Børnehuset er også forældrenes mødested og medarbejdernes arbejdsplads
 • Bæredygtighed i forhold til energi, materialevalg, vedligeholdelse og støj/akustik og lys
 • Sammenhæng mellem gammelt og nyt i genindretning ved tilbygning

Det er alt sammen ting, der understøtter kerneopgave, som er at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læringsmiljøer med høj kvalitet - det er den grundlæggende start på et barns vej til at blive ung og voksen!


Til indvielsen fredag 11. september 2015 holdt borgmester Lars Erik Hornemann tale, hvor han bl.a. takkede alle, der har været med til arbejdet med til- og ombygningen. En særlig tak til alle i børnehuset - det er forbilledligt, som alt er gået godt, takket være jeres indstilling til, at ting skal lykkedes. I er gået ind i løsning af opgaven med stort engagement. Det et stort og vigtigt bidrag i processen.

Til slut gav borgmesteren et kæmpe tillykke på vegne af Svendborg Kommune og Svendborg Byråd.

Se flere billeder fra byggeriet her.