I Svendborg Kommune tror vi på at aktive og sunde børn lærer bedst!

I Svendborg Kommune tror vi på at aktive og sunde børn lærer bedst!

Derfor er alle folkeskoler i Svendborg Kommune idrætsskoler. At skolerne er idrætsskoler betyder, at eleverne i 0.-6. klasse har seks lektioners idræt om ugen, får pulsen op i minimum 20 minutter i hver af de seks lektioner og får alderssvarende idrætsundervisning af høj kvalitet. Siden 2008 er mere end 220 lærere og pædagoger efteruddannet i aldersrelateret træningskoncept, hvilket betyder, at de mange idrætstimer er varierede, sjove og tilpasset børnenes fysiske udvikling.

Udover at være Danmarks største idrætsskoleprojekt, så bliver skolerne fulgt af verdens største forskningsstudie af sin art. Her undersøger forskerne, hvad den ekstra idræt betyder for børnenes sundhed og deres læring. Tilsammen udgør idrætsskoleprojektet og forskningen Svendborgprojektet.

De mange resultater fra forskningen har blandt andet vist at:

  • Børnene på idrætsskolerne har markant lavere risiko for at udvikle livsstilssygdomme som fx hjertekarsygdomme og type II diabetes
  • Børnene på idrætsskolerne er i bedre fysisk form, stærkere og mindre fede
  • Børnene på idrætsskolerne får bedre motorik
  • Børnene på idrætsskolerne har lavere risiko for rygproblemer
  • De børn der har mest brug for et sundhedsmæssigt løft har størst gavn af den ekstra idræt

Senest er forskerne også begyndt at undersøge, hvad idræt og fysisk aktivitet betyder for børnenes kognitive evner, herunder indlæringen. Indtil videre har resultaterne vist, at børn der lærer matematik med fysisk aktivitet præsterer markant bedre efter bare ét år, end børn der har haft traditionel matematikundervisning.