Link til  Digital post og selvbetjening

Adgang til Social- og Sundhedsportal (tidl. Care Borgerportal)

Social-, Sundheds- og Ældreområdet overgår den 25.10.2017 til et nyt omsorgssystem: KMD Nexus.

I den forbindelse skal din digitale adgang (til den tidligere Care Borgerportal) ansøges på ny, idet det fremover er Digitaliseringsstyrelsen, der varetager både borgeres egen adgang samt fuldmagt til pårørendes adgang til Borgerportalen.

Du kan få adgang til oplysninger i omsorgssystemet, hvis du modtager hjælp fra Social og Sundhed. Det kan dreje sig om personlig eller praktisk hjælp, sygepleje, hjælpemidler, forebyggende besøg eller træning.

Såfremt du forsat ønsker at kunne tilgå dine egne eller pårørendes data, skal du ansøge om adgang til Social- og Sundhedsportalen via nedenstående link:

https://svendborg-nbp.kmd.dk

 

I forbindelse med overgangen mellem vores nuværende og det nye system, kan der muligvis opstå driftsforstyrrelser.

Systemet ser anderledes ud, end det du kan se i dag. Hvis du har behov for hjælp til at finde de oplysninger, du søger, er du velkommen til at kontakte sektionslederen i det område, du hører til.