Se film om 2-minus-1-veje

15 tilskadekomne i trafikken i 2020

15 tilskadekomne i trafikken i 2020 eller gerne færre - det er målsætningen for Svendborg Kommune i den nye trafiksikkerhedsplan.

- Vi vil gerne sætte højere mål, idet Svendborg kommune allerede er godt på vej idet vi havde 23 tilskadekomne i 2014. Det overordnede mål med den nye plan er at fortsætte det vigtige arbejde med at nedbringe ulykkerne i trafikken, så der i 2020 er højest 15 der kommer til skade, siger formanden for Miljø-, Klima- og Trafikudvalget, Birger Jensen (V)

Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i 2020 er at bringe trafikulykkerne ned til 2000 tilskadekomne og 120 dræbte pr. år i 2020 for hele landet. Oversat til Svendborg-forhold ville det betyde, at der i Svendborg skulle være færre end 20 tilskadekomne.

Men her er Svendborg allerede godt på vej. Og derfor har politikerne besluttet, at Svendborg skal længere ned. Hver person der kommer til skade i trafikken koster kommunen 1,4 mio. kr. til genoptræning, førtidspension udover de menneskelige omkostninger, der ikke kan sættes pris på.

- Det er vigtigt at vi som kommune fortsat har fokus på at gøre vejene sikre for alle, men også at påvirke bilisterne ved kampagner og samarbejde til at færdes mere sikkert. Vi vil sætte fokus på høj hastighed, spiritus, uopmærksomhed i trafikken, og de bløde trafikanter. Og vi vil også sætte ind overfor de unge bilister og de mange eneuheld der sker, fortsætter Birger Jensen.

Den nye trafiksikkerhedsplan for 2015-2019 skal danne rammerne for det trafiksikkerhedsarbejde fremover. Planen er dynamisk, så den kan fungere som et styringsværktøj for kommende investeringer på trafiksikkerhedsområdet.

Mange ulykker er eneulykker og sker spredt på vejene. De er ikke koncentreret på enkelte lokaliteter. Derfor vil en af indsatserne være, at kommunen over en fire-årig periode vil gennemgå vejene for farlige sving og strækninger for sten, træer og lignende, som står tæt på vejen.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder også en liste med de lokaliteter, der er udpeget ved cykelruteplanen 2014, ved de politiregistrerede ulykker, og ved skolernes og borgernes indmeldinger om utrygge steder.

Trafiksikkerhedsplanen ligger på Svendborg Kommunes hjemmeside. Den er i offentlig høring i de næste tre uger.

Efter høringen skal trafiksikkerhedsplanen forelægges Miljø-, Klima- og Trafikudvalget for endelig vedtagelse.

Kontakt

Birger Jensen, formand for Miljø-, Klima- og Trafikudvalget, 40 90 14 48

Vejingeniør, Bente Hansen, Svendborg Kommune, 30 17 53 71