høring

Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg

Svendborg Kommune har efter husdyrlovens §16a udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg.

Udkastet til miljøgodkendelse sendes nu i offentlig høring frem til og med d. 13. maj 2019.

Grundlaget for Svendborg kommunes udkast til afgørelse er ansøgers Miljøkonsekvensrapport, ansøgningen fra det digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk. De supplerende oplysninger, der er indgået i arbejdet med miljøgodkendelsen vil fremgå af disse dokumenter eller er indskrevet i Svendborg Kommunes miljøtekniske redegørelse, som er indeholdt i miljøgodkendelsen.

Hvis du har bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen skal de være skriftlige, og skal sendes på mail til landbrug@svendborg.dk eller til

Svendborg Kommune, Natur og Miljø, Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge - og bemærkningerne skal være modtaget senest ved høringsfristens udløb.