Folkeskolernes adgang til et større og mere varieret udvalg af digitale læremidler

Fingre der peger på pc-skærm

Folkeskolernes adgang til et større og mere varieret udvalg af digitale læremidler

Nyskabende pilotforsøg har til formål at give folkeskolerne adgang til et større og mere varieret udvalg af digitale læremidler.

Svendborg Kommune deltager sammen med otte andre kommuner i et særdeles spændende to-årigt pilotforsøg, der kan revolutionere markedet for køb- og anvendelse af digitale læremidler. KL har været tovholder på projektet.

Formålet med projektet er at pædagoger og lærere skal have adgang til et større og mere varieret udbud af digitale læremidler. Modellen der afprøves, er en flatrate-lignende model, hvor kommunerne betaler et beløb pr. elev til en pulje, og herved får fuld adgang til alle de læremidler, der er med i forsøget. Hvilke læremidler der er med i puljen vides d. 8. april, hvor udbudsrunden slutter.

Skolechefen i Svendborg, Nanna Lohman, har fulgt projektet tæt og ser store muligheder i den alternative indkøbsmodel. Hun hæfter sig særligt ved de øgede muligheder det pædagogiske personale får, når de skal designe undervisningsforløb tilpasset elever med forskellige behov. ”Generelt vil den forbedrede tilgængelighed, den større variation af materialernes indhold og didaktiske tilgange gavne både elever og det pædagogiske personale,” udtaler skolechefen.

Pilotforsøget er to-årigt og foregår i perioden august 2019-juli 2021, og de otte øvrige kommuner er Aalborg, Aarhus, Favrskov, Esbjerg, Horsens, Sorø, Gladsaxe og Glostrup.


Mere info: kl.dk

Nanna Lohman - telefon 29657640