Sidste års vinder

Arkitekturpris og byvandring

Fem værker er nomineret til årets arkitekturpris i Svendborg Kommune med udgangspunkt i temaet ’Stedsans’. Værkerne spænder vidt over arkitektfaglighedens opgaveportefølje, fra nyopført sommerhus til restaureret pakhus.

I Svendborg Kommune fejrer vi Arkitekturens dag og sætter pris på den gode arkitektur ved at uddele Arkitekturpris 2022 til et byggeri eller anlæg, der har skabt forbedringer i det fysiske miljø eller gjort sig særligt umage eller medvirket til at løfte nærmiljøet. Alle har kunnet indstille kandidater, der fortjener anerkendelse for deres bidrag til vores fysiske omgivelser.

Nu har Arkitekturrådet og formand for Plan- og lokalsamfundsudvalget Arne Ebsen, der til sammen udgør bedømmelsesudvalget, udpeget de fem nominerede som er:

  • Restaureret pakhus, Havnepladsen 2
  • Nyopført byhus, Kullinggade 24
  • Nyopført bolig, Olfert Fischers vej 6, Vindeby
  • Nyopført sommerhus, Valborgs Kasse 68, Thurø
  • Nyopført menighedshus, Frue Kirkestræde 4

Offentliggørelse og byvandring

Årets arkitekturpris overrækkes på arkitekturens dag mandag den 3. oktober. Der vil efterfølgende være en byvandring, der inkluderer vinderen af de nominerede bebyggelser. Vandringen tager udgangspunkt i årets tema ’Stedsans’ og vi vil se på hvordan byens fysiske rammer er tilpasset stedet og hvordan vi sanser dem. Hvorfor ser byen ud som den gør? Hvilken betydning har arkitekturen og de kulturhistoriske spor?

Tag med på byvandring og bliv lidt klogere på din by, når Svendborg Kommunes afdeling for byudvikling og Svendborg Museum laver en guidet tur i Svendborg by og havn. Byvandringen starter ved rådhusets hoveddør kl. 17 og varer ca. 1½ time.

Årets tema er ’Stedsans’. Hver dag oplever vi steder, der påvirker os på godt og ondt, når vi færdes rundt på arbejdet eller uddannelse, i fritiden, på vej fra A til B. Derfor er det vigtigt at have sans for de steder, vi også selv kan påvirke. At have sans for et sted handler om at fornemme og sanse stedet og på baggrund heraf forstå stedets arv såvel som ’stemning’. 

Gode eksempler på 'Stedsans'

Det er også ud fra det tema, at de nominerede er blevet valgt af dommerpanelet:

Havnepakhuset er et eksempel på en omfattende restaurering med øje for stedets funktion og kulturhistoriske værdier. Oprindelig er bygningen opført i 1907 og har siden haft en fremtrædende plads for byens borgere såvel som besøgende. Store dele af stålkonstruktionen er blevet udskiftet, og de karakteristiske detaljer er bevaret og tilbageført. Derudover er de udvendige baldakiner med nye støbejernsknægte og nyt stålpladetag, udført som originalt.

Det nyopførte byhus, Kullinggade 24, viser en rigtig fin udnyttelse af en brandtomt i et kulturarvsbymiljø med øje for stedets facaderække og mindre pladsdannelse som byhuset orienterer sig mod. En klassisk rytme, proportionering, detaljering og materialitet, af høj kvalitet som løfter områdets fysiske rammer.

Den nyopførte bolig, Olfert Fischers vej 6, Vindeby beskrives som en moderne bolig med sans for stedet der føjer sig ind i rækken af smalle grunde med smalle bygningskroppe. Den stramme enkle, længe åbner sig mod havet og udsigten med en gavlfuld glas, mens den inviterer indenfor og fordeler husets brugere fra den centralt placerede og gennemgående entre.

Det nyopførte sommerhus, Valborgs Kasse 68, Thurø bliver beskrevet som et godt eksempel på en enkel og minimal bebyggelse, der er indføjet i et tætpakket sommerhusområde og orienteret mod havet. En forbindelse fra ankomstvejen skaber via en smal passage, der indrammer og åbner for et kig til havet, god forbindelse til Lunkebugten. Indvendig er husets lave taghældning udnyttet med en hems og huset er indvendigt udført i lakeret birkefinér på loft og vægge mens gulvet står i beton.

Sidst, men ikke mindst, lyder det fra panelet, at det nyopførte menighedshus, Frue Kirkestræde 4, i den grad har sans for stedet, og smyger sig næsten lidt hemmeligt ind, som havde det altid ligget lige her. Bebyggelsens volumen såvel som materialitet og funktion er føjet fint ind - ikke som en samling af tiloversblevne kroppe presset sammen på det areal vejanlæg efterlod, men som den tand, der er tilpasset kæbens funktion og form i tre dimensioner.

 

Baggrund:

Arkitekturens Dag er indstiftet af Den Internationale Arkitektforening, UIA, i 1988 og afholdes hvert år den første mandag i oktober. I Danmark er det Arkitektforeningen, der er tovholder for den årlige begivenhed.

Se mere her: https://arkitektforeningen.dk/aktuelt/arkitekturens-dag/