Praktikdag på SDU - skal I med?

Praktikdag på SDU - skal I med?

Virksomhederne har brug for dygtige medarbejdere og veluddannet arbejdskraft og den kan man måske finde som virksomhed, hvis man deltager på SDUs Praktik- og Projektdag d 20. april 2017. Herunder program for dagen og tilmeldingsmuligheder for en stand. De studerende, man kan møde er hhv. diplom-ingeniørstuderende og civilingeniørstuderende.

Virksomhederne kan både møde kommende praktikanter, men også undersøge mulioghederne for at indgå samarbejder, der omfatter projekter, hvor såvel studerende som virksomhed får helt konkret udbytte og erfaring med at arbejde på tværs mellem uddannelser og erhvervsliv.