Vi passer på naturen

Alle har adgang til naturen – men pas på den

Naturen. Et åndehul for os alle. Vi bruger naturen. Når vi skal slappe af. Når vi skal motionere. Når vi skal inspireres. Ja kort sagt, naturen er en del af os hele tiden.

I takt med at stadig flere mennesker bruger naturen, bliver det også vigtigt at være opmærksom på de spilleregler der findes, når vi færdes i naturen. Både når det handler om skovene, det åbne land, på vandet eller langs kysterne.

Det Grønne Råd i Svendborg Kommune har netop sat fokus ”Adgangen til Naturen”. Det sker for at beskytte naturen, og samtidig gøre os alle sammen opmærksomme på, hvordan vi skal opføre os i naturen.

  • Vi vil gerne have folk ude i naturen. Men det er vigtigt, at vi passer på den, og at vi overholder de spilleregler der gælder i naturen. Det er f.eks. at hunde altid skal være i snor, når de færdes i skovene. Det er både af hensyn til de andre gæster i skovene, men i høj grad også af hensyn til de mange vilde dyr og deres unger, fortæller grev Christian Ahlefeldt, Hvidkilde Gods, der repræsentere Dansk Skovforening i Det Grønne Råd i Svendborg Kommune.

Et andet felt der kan give udfordringer er, når borgerne bevæger sig væk fra stier og veje i skovene.

  • Vi oplever fra tid til anden, at folk plukker svampe og andre urter i skoven. For at komme til det går de ind på områder, hvor der ikke er stier eller veje. Det må de ikke i de private skove, men gerne i de statsskovene eller de kommunale skove. Men i Svendborg Kommune er langt de fleste skove privatejet, siger han.

Ninna Larsen, Svendborg, der er repræsentant for Friluftsrådet i kommunens Grønne Råd, glæder sig over den stigende interesse for at komme ud i naturen. En tendens der er blevet mærkbart større i forbindelse med Corona-virussen, hvor mange danskere er begyndt at gå lange ture.

Men hun opfordrer også til at alle færdes i naturen på naturens præmisser.

  • Det handler om at vise hensyn både til naturen samt fugle- og dyrelivet. Men også til hinanden hvad enten du færdes som gående, løber eller køre på cykel og Mountainbike. Alle har adgang til naturen – men vi skal også passe på den, siger Ninna Larsen.

I Natur og Miljø, Svendborg Kommune, oplever afdelingsleder Birgitte Kring Frederiksen også det øgede pres på naturen.

Ejerne af skov og naturarealer oplever alt for ofte, at publikum lader hunde løbe løs, færdes ulovligt uden for stier og veje, efterlader affald osv. Tænk over, at du er gæst på andres ejendom, når du færdes i naturen. Samtidig vil jeg gerne sige til de lodsejere, som måtte føle sig generet af publikum, at ulovlig skiltning og afspærring ikke er en acceptabel løsning på problemerne. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens adgang til naturen skal respekteres.

Yderligere oplysninger:

Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Dansk Skovforening, 20 69 10 01
Ninna Larsen, Friluftsrådet, 40 82 23 72
Marianne Wedderkopp, Natur og Miljø, Teknisk Chef, Svendborg Kommune, marianne.wedderkopp@svendborg.dk, 62 23 36 50