Afgørelse om tilladelse til udvidelse af offentlig tilgængelig helårsbadebro, Tuxensvej 12B, 5700 Svendborg

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til udvidelse af offentlig tilgængelig helårsbadebro ud for det kommunale havneareal matr. 740t Svendborg Bygrunde beliggende Tuxensvej 12B (5700).

Afgørelsen er truffet på baggrund af LBK nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, § 2, stk.1.
 

Klagefrist 17. september 2020.