Afgørelse om tilladelse til at krydse Isebæk med et fiberkabel

Afgørelse om tilladelse til at krydse Isebæk med et fiberkabel

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til krydse Isebæk ved Knarreborg Møllevej 25, 5883 Oure, med et fiberkabel. Krydsningen skal ske på matr. nr. 63d Oure By, Oure.

Der er meddelt tilladelse efter vandløbslovens §21 til krydsningen. Der er meddelt tilladelse efter §17 i vandløbsloven og §3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Svendborg Kommune har i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 30 17 54 38.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 4. juli 2019. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dkeller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.