Vandløb afgørelse

Afgørelse efter vandløbsloven - tilladelse til medbenyttelse af privat vandløb i Paulinelundskoven

Svendborg Kommune har i medfør af §§ 5 og 63 i vandløbsloven truffet afgørelse om medbenyttelse af privat vandløb i Paulinelundskoven.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelse.

Klage vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 10. september 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.